דלג לתוכן העמוד
X

לשכת ראש העיר

אדי קופל
אדי קופל
ראש העיר
רמת הוד 1
לא להתקשר בשבתות, חגים וימי חול
חיים אלבז
סגן ראש העיר

מזכירות

מירי קופל
מזכירת ראש המועצה
רמת הוד 1